กระดาษสำหรับงานพิมพ์ผ้าดิจิทัล

กระดาษรองรีด

กระดาษรองรีดใช้กับเครื่องรีดโรล ในการพิมพ์ระบบ Sublimation กระดาษรองรีดผลิตจากเยื่อไม้แท้ ไม่มีส่วนผสม recycle สามารถสั่งผลิตได้ตามหน้าม้วนที่ต้องการ และน้ำหนักม้วนตามต้องการ

กระดาษซับลิเมชั่น

กระดาษซับลิเมชั่น 46 GSM,63 GSM,83 GSM ใช้กับเครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น ในงานพิมพ์ผ้าระบบดิจิตอล กระดาษซับลิเมชั่น คุณภาพมาตรฐาน นำเข้าจาก ต่างประเทศ